Προκήρυξη υποτροφιών Σχολικής Εφορείας Καραβά
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ – ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΑΡΑΒΑ
Προσεχείς εκδηλώσεις